Användarvillkor

Genom att använda Tunturi-Hellberg Oy Ltd:s webbplats Nishiki.fi förbinder du dig att följa nedanstående användarvillkor. Webbplatsen Nishiki.fi skyddas enligt upphovsrättslagen, och Tunturi-Hellberg Oy Ltd innehar alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll. Det är förbjudet att utan Tunturi-Hellberg Oy Ltd:s skriftliga medgivande reproducera eller distribuera webbplatsens innehåll eller en del av det, eller utnyttja innehållet eller en del av det för ett kommersiellt ändamål. Du kan navigera på webbplatsen och skriva ut sidor för personligt bruk.

Webbplatsens innehåll levereras ”i befintligt skick” utan någon form av garantier. Tunturi-Hellberg Oy Ltd lämnar ingen garanti avseende innehållets riktighet eller tillförlitlighet, och ansvarar således inte för eventuella fel eller brister i anknytning till webbplatsen eller skador som orsakats av webbplatsen. Tunturi-Hellberg Oy Ltd förbehåller sig rätten att göra ändringar i webbplatsens innehåll och begränsa webbplatsens tillgänglighet utan att på förhand meddela om detta. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters internetsidor vilkas innehåll eller användarvillkor Tunturi-Hellberg Oy Ltd inte ansvarar för.

Personuppgifter kan samlas in på Tunturi-Hellberg Oy Ltd:s webbplatser när besökare beställer ett nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller fyller i något annat elektroniskt formulär. Insamlade personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslag. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Webbplatsernas besökarantal och övriga uppgifter om besöken på webbplatserna, såsom IP-adress, typ av webbläsare, klockslag och de webbadresser via vilka besökaren nått Tunturi-Hellbergs internetsidor, följs på allmän nivå. Statistikuppgifter används endast i syfte att utveckla och förbättra webbplatserna.

Användning av cookies

På vår webbplats används cookies för att förbättra användarupplevelsen. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens enhet. Cookies skadar inte användarens enhet. Det huvudsakliga syftet med cookies är att trygga webbplatsens driftssäkerhet, erhålla webbstatistik och erbjuda riktade produktrekommendationer, förmåner och erbjudanden. Läs mer om användning av cookies.